น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ
กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารบก